Privacyverklaring

Privacyverklaring Bungalowpark Markant 
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens/ Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking 
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt: a. in het kader van het lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaren Bungalowpark Markant; of b. in het kader van het huren van een bungalow voor recreatieve doeleinden.

Bewaring en verstrekking aan derden

  1. Persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap, dan wel de huurovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
  2. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
  3. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  4. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
  5. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
  6. Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar).
  7. Wij bieden een nieuwsbrief aan de leden van onze Vereniging van Eigenaren waarmee wij de leden informeren over nieuws met betrekking tot de vereniging en aanverwante zaken. De e-mailadressen van de leden worden alleen met hun expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan andere leden of derden verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, tablet of iphone, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook (social media)
Op de website is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze knop wordt gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doet die zij met deze code verwerken.  Dit geldt ook voor andere social mediakanalen die wij in de toekomst kunnen gebruiken.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere de wijze waarop webpagina’s worden opgevraagd combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren in de instellingen van uw webbrowser, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: Vereniging van Eigenaren Bungalowpark Markant, Markant 8, 8561 HB Balk.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

bungalowparkmarkant_uit de lucht

Bungalowpark Markant aan het Slotermeer

BUNGALOWPARK MARKANT

2 years ago

Bungalowpark Markant
Bekijk op Facebook

2 years ago

Bungalowpark Markant
Het zal u vast niet ontgaan zijn maar aanstaande zaterdag wordt het watersportseizoen op feestelijke wijze geopend! Rond het clubhuis zijn er wedstrijden met Larken, is er een watersportmarkt en voor de jeugd is er een springkussen! Kortom een feestelijke boel die je zeker niet wilt missen! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Copyright 2019 Bungalowpark Markant – DisclaimerPrivacyverklaring